När man ansvarar över byggnader och fastigheter är det alltid väldigt viktigt att man har koll på vad det är som behöver kontrolleras regelbundet eftersom att det är en stor del i säkerheten och den trygga plats som ska finnas oavsett om det gäller en lagerlokal, kontorsbyggnad eller kanske en bostadsrättsförening. Något som är otroligt viktigt att alltid ha koll på är att man genomför den OVK besiktning som ska ske med regelbunden basis. En obligatorisk ventilationskontroll, som även kallas för OVK, är något som finns med i Plan- och bygglagstiftningen där det står bestämmelser om hur den ska genomföras och att det alltid ska vara med hjälp av en sakkunnig och certifierad funktionskontrollant.

Är det så att du behöver göra en OVK besiktning av din bostad, lokal eller byggnad så är det absolut OVK Center som du ska kontakta, de utför OVK Stockholm​​ och även i de allra flesta delar av landet för att ni alltid ska ha nära till den hjälp och service som kan behövas när ni ska göra denna nästa gång. De har lång erfarenhet inom branschen, stor kompetens och sakkunnighet samt enbart professionella och certifierade funktionskontrollanter på sitt företag så du kan känna dig trygg med att du alltid får bästa möjliga hjälp och service.​

Varför OVK?

Varför är det då så viktigt att man regelbundet gör en OVK kontroll, och vad innebär det? Vid en OVK besiktning så går funktionskontrollanten noga igenom det ventilationssystem som ni har i byggnaden och ser till att den fungerar korrekt, skulle det vara några problem så hjälper man även er med att åtgärda detta om ni väljer att kontakta OVK Center i Stockholm. 

Detta gör man även för att se till så att det inte finns risker för att man utsätts för skadliga ljudnivåer, radonhalter, luftföroreningar eller andra oacceptabla säkerhets- och hälsorisker. ​